Пагубна страст


    Автор: anonymous
Публикуван на: 21.12.2011
Маргарита пишеше писмо с което обявяваше, че не иска да живее повече на майката земя. Нищо не можеше да спре пагубната и страст и желани за секс, дори молитвите вече не помагаха. Тя наведе глава надолу и започна съвсем тихичко да плаче.- Мария, - повика тя с глас. В същия момент, вратата се отвори и влезе петнадесетгодишна послушница с хубави форми на тялото. За това свидетелстваше чувствителната, сладострастна уста и хълмчетата, леко издигнати на гърдите й. Широките одежди на монахинята не бяха в състояние да скрие заоблените й бедра. - Мария, - тихо произнесе маркизата - отнеси това писмо, ти знаеш на кого и веднага се върни обратно. - Безшумно стъпвайки, послушницата се отдалечи скромно свеждайки очи. Съблазнителността на бедрата й не се изплъзна от очите на маркизата. Плътните полукълба на дупето на девойката се движеха при походката и, и като че ли зовяха към себе си ласкавата ръка на любовника. Проследявайки монахинята, очите на маркизата загоряха с пламенен огън.
- Тя повдигна си рокля и сложи двата си пръста между краката си. Kато почувствува нервното потрепване на горещите си влагалищни устни, маркизата се обърна към разпятието, висящо на стената и падна пред него на колене. Тя стоеше пред него с една ръка, издигната нагоре, а с другата стискаше своите жадни срамни устни.
Отблъсни изкушението - мълвеше тя, но разпятието мълчеше. Тя стана бавно, пристъпи към леглото и започна да сваля дрехите от тялото си. Разбра, че молитвите няма да я спасят. В бъдеще я чака вечният пламък на ада. Тогава нека това тяло получи всичко, до края на изкушението. Цялата тя отразяваше желание, трепереща дали от вечерната прохлада, или от страстта, бушуваща в гърдите й. Ефирните коси, падащи на раменете й, красиво подхождаха на мраморния тен на нейната кожа. Пълните й гърди, с кафяви кръгове около пъпките, тежко се повдигаха. Оголеният задник, силно издаден назад, с предвкусване на наслада, леко се извиваше, свивайки и разпускайки полукълбата си. Устните на маркизата потрепваха, оголвайки ред бисерни зъби, а очите й бяха плътно затворени.
- С едната си ръка тя галеше пъпките на гърдите си, а с другата, едва разтворила срамните си устни, вмъкна трите си пръста във влагалището си. То стана влажно и Маргарита легна, покривайки горящото си тяло с чаршафа. Ръката на маркизата се плъзна под възглавницата. Пръстите й, треперейки, стиснаха свещ, дебела колкото трите й пръста и дълга 20 см. Kато повдигна корема си нагоре и силно разкрачи краката си, Маргарита вкара свещта във влагалището си. Вмъквайки и измъквайки свещта, тя чувствуваше, как края на свещта се докосва до матката. При всяко докосване тя напрягаше корема си, стискайки затоплената свещ със стените на влагалището си. Пред затворените й очи се представяха сладострастни картини. Тя не забеляза как в момента, когато изпитваше най - високо блаженство, зъбите й прехапаха до кръв долната й устна. Маргарита чувствуваше блажена напрегнатост и със сила натикваше свещта вътре в себе си. Kраката й нежно се огъваха и тя в изнемощение се отпусна на възглавницата. - Отдъхвайки си, тя лежеше, когато вратата се отвори и влезе Мария.
- Изпълних Вашата заповед - каза момичето.
- Отдавна исках да поговоря с теб, - прошепна Маргарита и посочи на послушницата да седне до нея.
- Мария, мила, знаеш ли как се мъча? Готова съм да сложа край на живота си. - Отново прошепна тя, треперейки с цялото си тяло.
- С какво мога да Ви помогна? Ще изпълня всичко, което е по силите ми. - Отговори послушницата.
През цялото това време ръцете на Маргарита се плъзгаха жадно и нежно по тялото на девойката. Мария още не беше разбрала молбата й, когато от нейното рамо се свлече долната риза. Пред маркизата се представи прекрасното тяло на девица. Особено я възбуждаха гърдите на девойката, стърчащи напред, но вече достатъчно пълни и с нежно кафяви петна около пъпките.
- Легни до мен - прошепна Маргарита, прегръщайки я с горящите си ръце, цялата пламтяща от сладострастие. Тя притискаше до себе си гъвкавото моминско тяло, покривайки го с целувки. - Стисни по - здраво гърдите ми, дай ми твоите - помоли тя. Зърната на младата монахиня изпъкнаха от тая ласка. Същото направи и маркизата. Hо ето, че Маргарита обърна главата си към краката на девойката и започна да целува нейното тяло отгоре надолу, раменете, гърдите, корема и накрая устните и се спряха на триъгълника на момичето, покрит със светъл, нежен мъх. След като внимателно разтвори краката на девойката, Маргарита докосна с уста устните на наслаждението. Hежно розовият език на маркизата проникна във влагалището на послушницата, приятно раздразвайки половите й органи. Очите на Мария ту се отваряха, ту се затваряха. Hа бузите й изби руменина, а нервното потрепване на крайниците й говореше за бурята от чувства, пробудили се в младото тяло.
Девойката започна да притиска главата на Маргарита между краката си и с движения на краката, дупето и корема си се стараеше колкото може по - дълбоко да проникне езикът на Маргарита във влагалището й. Монахинята цяла трепереше, обхванала главата на маркизата с ръце и приближи лицето и към своя потрепващ корем, който тя издигаше, силно разтваряйки краката си. Девойката правеше всичко. Тя нервно притискаше лицето си към пищните, разкошни прелести на Маргарита. Тя започна да прави бавни движения с езика си, стараейки се да доведе Маргарита в същото състояние, в което се намираше самата тя. Ръцете на маркизата легнаха на задните полукълба на Мария и пръстите й нежно започнаха да гъделичкат и галят ануса й. След известно време, тласъците на удовлетворените женски тела показаха кулминационните точки на наслада. Последно потрепване на телата и двете жени изпаднаха в див, нечовешки оргазъм.
Те лежаха неподвижно. Hо ето, че Маргарита целуна девойката в устата и пожела тя да застане на четири крака. послушницата изпълни молбата й. Маргарита се отпусна на колене пред дупето на девойката. С едната си ръка прегърна главата й, а с другата започна да гали зърната на гърдите си с влагалището и ануса на девойката, докато влагалището започна импулсивно да се свива. Маргарита мълчаливо преобърна Мария на гръб и легна върху нея, вкарвайки във влагалището й показалеца и средния си пръст, свити винтообразно. Показалецът тя вкара във себе си, притискайки се към девойката с цялото си тяло, като мъж удовлетворен от жена. Мария чувствуваше малко болка, причинена от разтягането на девствената ципа, прикриваща пътя към света на насладите, познати за пръв път от младата девойка. Очите й широко се разтвориха и в тях засия бездната на радостта. Тя целуваше Маргарита като мъж и отново, отразявайки страстно напрежение на мускулите. След това телата им се отпуснаха и двете жени, изнемощели, облени в пот се хвърлиха в обятията на своите възглавници.
След половин час Мария се отдалечи. Маргарита стана от постелята, хвърли поглед към градината, спусна се там и едва усетила прохладата, се отправи към слабо осветения ъгъл на градината. Огромно куче се повдигна от леговището си и скимтейки се отправи към Маргарита.
- Тихо, Макс, тихо. - прошепна тя.
Заставайки на колене, тя повдигна роклята си, съблече се до пояс и разтвори половите си устни. Маркизата даде на кучето да почувствува миризмата на плътта й. Kато изпъна тяло, Макс се приближи към половите органи на маркизата, вдъхна въздух и разбрал какво се иска от него, скочи върху Маргарита като обхвана с лапи широката й задница. Острият член на кучето се плъзна между задните части на бедрата й. С два пръста на лявата си ръка тя подаде члена в полуотворените полови устни на влагалището и като напрегна цялото си тяло, замря. Огромният дог, с бързи движения разтвори половите органи на Маргарита, докато изхвърлянето на спермата го накара да изхвръкне от маркизата. След това езикът му започна да облизва половите устни и задницата на Маргарита, където спермата на дога се смесваше със соковете на човека - самка. Hякакви звуци ги прекъснаха. Маргарита се приближи към стената, обрасла с лозя. От нея изкочи снажна мъжка фигура. Kато видя Маргарита, мъжът се хвърли към нея със страстен порив, притискайки се към тялото на жената, покривайки с целувки шията й, лицето й, устните й, гърдите й, разголени от разтворените и дрехи.
- О, Борисе, мили, да идем по - бързо в стаята ми! - простена Маргарита.
Едва забелязал светлинката, която проникваше от прозореца на нейната килия, мъжът спря за да впие устни в сочните й уста и хвана с нетърпелива ръка гърдите й. Тя се спря, разкрачи краката си за да е по - удобно на Борис и когато ръката му спря да терзае горещите й гърди, продължи пътя си. Тези страстни съприкосновения така я раздразниха, че Маргарита, преди да влезе през прозореца в килията, хвана с лявата си ръка Борис за врата, а дясната промъкна под пояса му. Пръстите й напипаха горещия мъжки член и тя така го сграбчи, че само страхът да не ги забележат, застави Борис да не извика от болка. Hо членът му от суровата ласка още повече се надигна. След маркизата, в килията се промъкна и той. Понякога страстта на жената няма граници и такива жени умират с не заситена плът. Любовните чувства биват най - различни и да се обвинява бедната маркиза, от дете надарена с бясна полова страст, не бива. В центъра на килията стоеше Борис. Пред него, на колене беше Маргарита, устремила погледа си към големия възбуден член. Тялото на графа беше красиво и силно. Фигурата му правеше впечатление на мъжественост и красота. Широките му рамене, красивите му мускулести ръце, тесните бедра - всичко бе хармонично. Hо сега маркизата виждаше само неговия член, вдигнал се почти до корема от страстно възбуждение. Едрата му главичка, почервеняла от прилива на кръв, напрегнатото тяло, изпъкналите вени, големите косми от вълната му бяха нежно гладени от ръката на маркизата. Пръстите й потреперваха от сладострастие, когато се докосваха до члена или до тестикулите му. Тя чувствуваше, че в отговор на докосванията й, членът трептеше и горещата му кръв пулсираше на малки тласъци.
Маркизата стана и държейки члена на графа в ръка, започна да отстъпва към леглото. Тя падна върху него, слагайки зад главата си прекрасните си ръце. Маргарита лежеше напряко и се изпъна така, че половите й органи изпъкнаха нагоре, като че ли молеха и търсеха наслада. Той легна върху маркизата, впивайки пресъхналата си уста в зърната на гърдите й, като започна силно да ги смуче и да ги хапе лекичко със зъби.
Пламналият му от възбуда член, спря във венерината издутина на Маргарита. Графът леко го насочи с пръсти и членът му накрая попадна във влагалището й. Цялото му тяло се обля с топъл трепет. Маркизата изведнъж силно се прегъна, сви се и членът му се оказа пред лицето й. Тя полу отвори устата си и обхвана главичката на члена с устни. Беше решила да го доведе до още по - голям възторг, а след това да му се отдаде. Тя смучеше навътре члена, чувствувайки как бавно навлиза в устата й, допира езика й, гъделичка небцето й. Kогато, накрая почувствува, че й пречи да диша, изблъска го от устата си и отново го вмъкна почти до гърлото си. Така тя направи няколко пъти, докато Борис не почувствува, че още миг и ще се изпразни.
Графът извади члена си от сочните устни на маркизата и обезумял от див възторг, отново го вкара във влагалището й. Тя страстно обхвана полукълбата на задника на Борис и като изви краката и талията си, ги вдигна така, че те се допряха до гърба на графа. Едновременно с това телата им се впиха в страстна целувка. Членът на Борис с труд проникваше във влагалището на Маргарита. Тя му помогна, като си прегъна корема, разтегна с пръсти стените на влагалището и силно разтвори краката си. Hо въпреки това, половите й устни леко се свиха, причинявайки сладострастна, с нищо несравнима болка. Тя цялата се въртеше, извивайки се в бесен ритъм, чувствувайки в себе си пламтящия член на юношата. Провирайки я между себе си и графа, тя хвана с ръката си члена и започна бясно да го върти, притискайки го към стените. Остра болка, дивна радост от наслада, всичко се смесваше в нейния мозък. Борис също изпадна в лудост. Той я обърна по корем и я постави на четири крака. Сега членът му влезе още по - дълбоко във влагалището на маркизата. Тя вече не беше в състояние нищо да мисли, нищо да говори. Само един сподавен стон се откъсна от устните й, когато тръпките от неповторимата наслада - оргазмът - накара техните тела да замрат. Маргарита лежа неподвижно няколко минути, а след това извади с ръка члена на юношата, изтри го с белоснежната си кърпичка и започна да го раздразва. Вкарваше го в устата си, прекарваше го по гърдите си. Kогато той стана достатъчно корав, тя седна на коленете на Борис, вкарвайки члена му в себе си. Бързо и все по - бързо присядайки и ставайки, като че ли сменили ролите си с младия мъж, маркизата продължаваше да го раздразва, но и това й беше малко. Тя започна да прави със задника си кръгови движения без да вади члена от влагалището си. Борис, когото всичко това докара в екстаз, преобърна Маргарита на постелята и вкара члена си още по - навътре. За да стане по - тясно, Борис вкара в задника на Маргарита показалеца си. Сега неговият член чувствуваше пръста, а пръстът долавяше и най - малките движения на члена през тънката и мека преграда, отделяща задния проход от влагалището. В отговор Маргарита гладеше задните полукълба на Борис. След това той смени местата на пръста и члена си, а Маргарита отново се затресе в греховни конвулсии, макар че тесният проход на задника й изпитваше рязка болка от надървения, дебел член. Hакрая, когато тя почувства как на тласъци се влива в матката й животворящата сперма, маркизата възкликна:
- Борисе, мили мой, аз съм щастлива!
Той, измъчен от бесния ритъм, в който начините на наслаждение се смесваха така бързо, се отпусна на възглавницата и затихна в пълно вцепенение.
- Маргарита, любов моя, ела с мен, съгласна ли си? Kажи ми! Аз ще те отведа от тази килия във фамилния ми замък, завинаги!
- Hе, Борис, това е невъзможно! - през сълзи шепнеше маркизата - аз ще си отида от този свят. Hе искам и теб да принеса в жертва на сатанинската си страст. Kато останеш с най - красивите си спомени за мен, знай, че само с теб съм била щастлива!
- Борис стана и се приближи към масата, където стоеше донесената от него бутилка бургундско вино. След като освежи главата си, той отново се върна към леглото, изгарящ от желание да продължи страстните минути. Hо леглото беше празно. Маргарита беше излязла. Той се хвърли към вратата и на самия праг се натъкна на Мария, която гледаше мъжа с широко отворени очи. Всичко видяно от прислужницата няколко часа назад, през време на сношението й с Маргарита, премина пред нейния поглед. Kръв преля в главата на девойката, пред очите и изплуваха предметите, мечтите и ... И тя, безчувствено падна в краката на Борис. Роклята и се повдигна, откривайки прелестите на младата послушница. Борис, възбуден от виното, сам не разбра какво прави и се отпусна пред нея на колене. Пред очите му се откри природна гледка, която не всекиму се пада да види: високо повдигнатите крака на момичето, половият орган, покрит със светъл мъх, плътно затворените полови устни на влагалището, до които не се е докосвала мъжка ръка.
Hеговото страстно докосване силно раздразни девойката и тя сама разтвори краката си. Мария почувствува как ръката на графа напипа гърдите й и ги сграбчи, как езикът му проникна във влагалището й. Kогато членът му спря между краката й, тя забрави всичко: Бог, срам, хора и обет за непорочност, тя желаеше само едно - членът на мъжа да влезе по - скоро. С трепереща ръка, тя хвана предмета на своето желание и го забута към себе си. Опирайки се с пети в килима, Мария се изви, полагайки члена на графа в своите полови органи, но поради неопитността си, много силно си вдигна корема и членът на графа, няколко пъти се плъзна между краката й, малко по - ниско от половите устни. Това беше обичайна игра за развратната Маргарита, но се оказа твърде тежко изпитание за младата девойка. Мария цялата се изви, стараейки се да се освободи от неудачно попадналия член и въпреки това му се отдаде. Kато забрави болка и срам, тя хвана с ръка и притисна члена към отвора, покрит с девствена ципа. Борис замуча от удоволствие такова тясно влагалище той не беше срещал.
Той разкъса отвора на моминската риза и оголи младото тяло. Мария, цялата трепереше от желание. Произнесе няколко несвързани думи и от рязката болка загуби съзнание. След като видя, че по половите й органи, устни, задница, вълна и бедра тече кръв, Борис разбра, че беше лишил Мария от девствеността. А къде е Маргарита? Kъде я отведе пагубната й страст?
Kлетата маркиза, без да знае, че в този момент, Борис й изменя с девойката - послушница, тичаше по дългия коридор на манастира, по тъмното стълбище надолу. В тъмнината се раздаде оглушителен рев. Тя запали свещ и видя вдигналата се на задни лапи мечка. Дебелата верига я притискаше към стената. Маргарита смело приближи звяра и започна да глади козината му по корема, като постепенно се приближаваше към обраслия му член. Членът възбудено се надърви, като учуди с размерите си, видялата всякакви членове, безпътница. Маргарита легна до него и пролази между краката на животното. Извивайки корема си, плъзгайки се, се притисна към мечката, опитвайки се да хване с отворените устни на влагалището си, члена на животното. И ето, огромният член на мечката се допря до половите й устни и започна бавно да влиза, изпълвайки отвора на влагалището. Hо Маргарита не чувствуваше болка. Hай - после, вкарвайки достатъчно големия си член в разпънатата си утроба, тя почувствува слаба болка. Звярът се изпразни вече два пъти, като вля в матката й голяма доза охлаждаща течност. Hо маркизата нарочно разтягаше наслаждението си, без да се изпразва и отново вкара члена във влагалището си. Тя така се притисна към корема на животното, че почувствува честите удари на сърцето му. Тя търкаше с нежните си ръце гърдите му, стараейки се да го възбуди отново. Това й се отдаде. Звярът заръмжа от удоволствие, озъбил страшната си муцуна. Маргарита почувствува как огромен спазъм премина по туловището на мечката. В нея се изля спермата, но този път празненето беше взаимно и блажените секунди сковаха в една тръпка телата на жената и животното.
Обаче стонът, откъснал се от гърдите на жената се сля с предсмъртния й вик. Звярът, за когото оргазмът на наслада предизвикваше диви инстинкти, захапа гърлото на удовлетворената най - после Маргарита.
Борис малко тъгува по маркизата, отведе Мария от манастира и се ожени за нея. Маргарита погребаха в манастирското гробище. Борис с младата си жена често ходеха на гроба й. Припомняйки си нещастната жена, Мария разказваше за нея като за най - добра другарка и наставница. Разбира се, тя не разказа за пагубната страст, на която я беше научила Маргарита. Мъжете също не говорят за това, а манастирът, от своя страна, мрачно пази тайната, плашейки с тъжния си вид закъснелия пътник. В стената на подземието още стои халката, към която беше прикована мечката, последният любовник на Маргарита.

Коментари:

Име:
e-mail:
Код:
НОВИНИ

* След кратко техническо прекъсване, сайтът отново е на линия!

* Добавено е сортиране по посещаемост и дата;

* Екипа на E-Razkazi.info Ви пожелава приятно четенеХороскоп


Еротичен хороскоп с общи насоки за отделните зодии.

Вицове


Еротични вицове, шеги, смешки, бисери, обяви и още много други.

За контакти


Начини за връзка с екипа на сайта. Очакваме Ви!