Приятния подарък


    Автор: anonymous
Публикуван на: 05.02.2012
Стоях опрял лакти на металния парапет и съзерцавах как левия борд на луксозната, бяла яхта пори сините вълни на залива, докато залезът пали морската повърхност с кървавочервения си огън. Преговорите бяха тежки, но в крайна сметка подписахме изключително изгодно споразумение и нашият клиент реши, че аз и другите двама адвокати заслужаваме малка морска разхода, вместо веднага да тичаме обратно към летището. Отпих замислено от чашата с бърбън и с усмивка отбелязах на ум, че именно заради такива моменти си заслужава нашата професия.
Една по-висока вълна се разби в другия борд, а яхтата полегна леко по посока на удара. Стреснат, побързах да се хвана за парапета и питието се разплиска, поливайки ръката ми.
-За пръв път в открито море, а?
Изненадано се обърнах и потърсих източника на гласа. Тя стоеше зад мен и се усмихваше. Късата лятна рокля, следваща контурите на тялото й не оставяше кой знае колко на въображението. Момичето беше много младо, е поне в сравнение с моите трийсет и пет лазарника. Имаше дълга, вълниста коса, която нежно се разпиляваше под ласките на морския бриз.
-Е, залива надали може да се нарче точно открито море. - отвърнах, след като се окопитих.
Вместо да отговаря, тя приближи с опияняващо полюшване на бедра и застана на има-няма две педи от мен. Усетих аромата на приятно загорялата й кожа. В този миг тя изпъна показалеца си напред, прекара го по морката ми от алкохола ръка, бавно го приближи до устните си и започна да го облизва с наслаждение. Когато свърши, захапа върхът на пръста си и ме погледна от упор с дълбоките си очи.
Изведнъж ми стана адски горещо, а официалният костюм започна да тежи, като че беше направен от чугун. Докато се мъчех да измисля какво да кажа втора вълна се разби в яхтата и момичето политна леко, но ловко се улови за лакътя ми.
-Ох, май и на мен ми прилошава от това люшкане. - възкликна тя. - Ще ме придружите ли до каютата?
Отказах се от опитите си да изтръгна някакво що-годе смислено словосъчетание през пресъхналите си устни. Вместо това тръгнах, оставяйки я да се държи за ръката ми, като я оставих да води и двама ни с лекички подръпвания, определящи посоката.
Как стигнахме, така и не си спомням - всичко беше като в мъгла. Главата ми се въртеше и въобще не реагирах, когато след като влязохме тя затвори и заключи врата от вътрешната страна.
Тя отново се обърна към мен, дръпна ме за вратовръзката, приближавайки ме до себе си и докосна с върха на езика си крайчето на устните ми. Колкото и да се бях сдържал по пътя, предадох се тотално и почувствах как панталоните ми леко започнаха да се издуват отпред. Капчица пот се изтърколи покрай веждата ми. Тя само и това чакаше - надигна се на пръсти и влажният й език я облиза от лицето ми.
Отново се опитах да изтръгна звук от гърдите си, но тя ловко сложи показалеца си на устните ми, след което ръката й се плъзна по едната ми страна, докосвайки ухото ми. Устните й се впиха жадно в моите, а ръката й притисна тила ми. Издадох стон.
В този момент другата й ръка започна да ме гали от вътрешната страна на бедрото. Членът ми започна да се уголемява още повече. Оставих опитните й ръце да изхлузят сакото ми. Започнах трескаво да се боря с вратовръзката, докато нежните й пръсти разкопчаваха копринената ми риза.
Докато я свалях, тя ме придърпа към широкото легло и ме бутна леко в гърдите, така че се озовах седнал на него.
В този момент ми писна да ме командват като домашен любимец, така че сложих ръцете си върху гъвкавия й ханш и я дръпнах към себе си. Озовахме се на леглото - аз лежах по гръб, тя - върху мен.
Езикът й започна да обхожда моята шията и полека се спусна надолу към гърдите ми. През това време аз я галех по гърба, а когато се смъкна надолу и захапа едното ми зърно я стиснах зад тила и изстенах. Езикът и продължи да се движи по кожата ми, оставяйки влажна следа. Усетих пръстите й да разкопчават колана на панталона. Помогнах й трескаво и след секунди лежах гол. Тя се смъкна още по надолу и започна да ме гали по бедрата, докато езикът й продължаваше да се движи в областта под пъпа ми. Членът ми докосна меката кожа на бузата й и от мен се изтръгна поредната въздишка. Момичето смъкна наведе глава и започна да прокарва езика си по вътрешната страна на едното ми бедро. Когато реши да премине към другото, почувствах влагата му върху тестисите си. Това ме възбуди до край, но тя продължи да отбягва члена ми. Когато вече си мислех, че това мъчение няма да свърши никога, тя бавно повдигна глава, постави ръка върху пулсиращата ми мъжественост и устните й обхванаха главичката на члена ми. Езикът й започна да описва кръгове, като от време на време закачливо го притискаше със зъби. Издавах стонове и дишах с отворена уста. Исках да го погълне целият, но играта се играеше по нейните правила. В един миг започна да го поема, но в следващия отново се върна към главичката. След това рязко наведе глава и го погълна. Хванах в желязна хватка завивките на леглото. Главата й започна да се издига и спуска, като го поемаше целият, а слюнката и се стичаше върху него. Усетих, че след миг ще свърша. Рязко я хванах и я придърпах към себе си. Изхлузих роклята й нагоре, разкъсах тънките прашки и погалих пухкавите косъмчета на хълма й, които беше оставила като единствено окосмяване. Беше мой ред да играя нейната игра. Въпреки това, реших да импровизирам. Започнах да плъзгам езика си по бедрата й и тя инстинктивно разтвори крака. След известно време реших да обърна внимание на женствеността й, но вместо това започнах да облизва областта около нея. Тя ме хвана за косата и се опита да ме насочи, но аз отблъснах ръцете й. След като продължих да я дразня, като ту се приближавах, ту се връщах отново към бедрата ненадейно се плъзнах напред и впих устни в нейните. Езиците ни се сляха и започнаха да се извиват в танц за надмощие. Не спирах да я галя по бедрата. След това бавно се плъзнах към гърдите й и започнах да рисувам с език кръгчета около зърната. Пак се опита да ме хвана за тила, но аз отново не й разреших. Слязох към корема й, оставяйки влажна следа от гърдите към пъпчето. Отново се плъзнах към бедрата. Започнах да плъзгам езика си върху кадифената й кожа, но този път галех с дясната си ръка едната й гърда. Ненадейно докоснах ануса й с език и тя изстена. Започнах да го облизвам, като същевременно преместих ръката си по-надолу - под пъпа. Бавно прокарах влажния си език нагоре, облизвайки входа на влагалището й и спрях чак върху набъналия й клитор. Устата ми се изпълни с нейния сок. Неин ред беше да стене. Продължих да я ближа отгоре надолу и обратно, като от време на време правех и кръгови движения с език. Тя отново постави ръцете си зад тила ми. Този път й разреших да ги остави там. Прокарах пръста си по влажните й срамни устни, за да го навлажня. После лекичко вкарах върхът му в ануса й, като не спирах да я облизвам. Тя повдигна дупето си и пръстът ми потъна по-дълбоко. Започнах да го вкарвам и изкаравам бавно, а сокът й се стичаше по цялата ми брадичка. Осободих лявата си ръка и я поставих на мястото на дясната.
Не след дълго усетих как тялото и започва да се тресе. Оставих езика си да снове снободно и слюнката да тече на воля смесена със сока. Пръстът ми започна да потъва все по-дълбоко. Тя изпищя, а ноктите й се забихва в кожата на тила ми. Когато усетих тялото й да се отпуска след оргазма, започнах да намалявам темпото. Не след дълго се върнах нагоре към шията й и устните ни отново се намериха. Отдръпнах се отново, хванах членът си и я пронизах. И двамата нададохме стон. Започнах да прониквам дълбоко в нея, а тя не спираше да скимти. По шията й бе избила руменина, мокрите й от пот коси се извиваха под нея. Намалих темото и бавно се отдалечих назад, като оставих единствено главичката си в нея. След миг проникнах до дъно, отново много бавно. В този миг обаче тя ме изненада, повдигна се и ме накара да легна по гръб. Тя застана върху мен, хвана горещият ми член и го вкара в себе си. Започна да се движи с рязки талсъци като косата и гърдите й се люлееха в ритъма на движението. Започнах да я галя по гърба, а тя - да ме драска с нокти по гърдите. Темпото ставаше все по-бързо. В един миг тя отмента коса, вдигна глава нагоре и нададе вик на удоволствие, а ноктите й разраниха кожата ми. Аз също усещах, че свършвам. Направих още няколко тласъка, докато усещах как напрежението напуска тялото й. После излязох от нея, дръпнах я да легне до мен и насочих главата й към члена си. Тя го погълна и започна да го поема до край. Нададох вик и усетих как семето ми се излива в устата й. Тя започна да движи главата си още по-бързо и ускори силата на тласъците. Засмука го и изцеди и последната капка. Полека се отпуснах, а тя продължи да се движи вече по - бавно. Когато усет, че членът омеква повдигна глава и ме погледна. По брадичката й се стичаше бялата ми течност. Момичето се плъзна нагоре и положи глава върху гърдите ми.
Когато след половин час излязох от банята, нея я нямаше. На следващият ден разбрах от колегите, че девойката бе посетила и тях. Оказа се, че и тя е част от подаръка на нашия клиент, за добре сключената сделка.

Коментари:

Име:
e-mail:
Код:
НОВИНИ

* След кратко техническо прекъсване, сайтът отново е на линия!

* Добавено е сортиране по посещаемост и дата;

* Екипа на E-Razkazi.info Ви пожелава приятно четенеХороскоп


Еротичен хороскоп с общи насоки за отделните зодии.

Вицове


Еротични вицове, шеги, смешки, бисери, обяви и още много други.

За контакти


Начини за връзка с екипа на сайта. Очакваме Ви!